top of page

Reverend Yee Tham Wan

                                  & Ngoh Moon Tee  

Reverend Yee Tham Wan & Moon Tee jsou od roku 2004 Malajskými Assemblies of God misionáři v Baguio City na Filipínách na škole Asia Pacific Theological Seminary (APTS).

Tham Wan a Moon Tee vystudovali biblickou školu BCM v Malajsii v Petaling Jaya v bakalářském programu BTh, V roce 1996 Tham Wan dokončil studium v programu M.A. in Ministy  a v roce 1999 Th.M. in Pentecostal Studies (Letniční teologie). V současnosti je Tham Wan v doktorském studiu na AGST (Asia Gaduate School of Theology) pod Asia Theological Association.

Tham Wan a Moon Tee jsou spolu od roku 1980 a mají tři syny Lemuele, Elroie a Iana, a tři vnoučata. Od roku 1985 do 2003 byl Tham Wan pastorem sboru Canaan Church v Jinjang. Během této doby sbor z 35 lidí vyrostl na cca 200 lidí se shromážděními ve třech jazycích – angličtině, čínštině a barmštině (v jazyce Chin). Bylo to pod jeho vedením, kdy sbor přestěhoval do nových prostor v roce 1994. Moon Tee se stala zástupcem pastora v Canaan Church a vedla shromáždění v čínštině. Tham Wan v roce 1999 začal pod Canaan Church zakládat a budovat další sbor v Desa Sri Haramas a také začal dohlížet nad sborem Elim Assembly v Kepong v době, kdy tento sbor začal procházet určitými změnami. V letech 2001 až 2004 byl zvolen oblastním biskupem Assemblies of God v Malajsii a zároveň byl členem užšího výboru Assemblies of God Malaysia. Krátkou dobu vyučoval na biblické škole BCM v Malajsii a to Novozákonní řečtinu, Skutky apoštolů, Epištoly, Římanům, Zjevení, Základy letniční teologie a Asijskou teologii.

Tham Wan a Moon Tee slouží po celé Asii a Pacifiku a mimo jiné sloužili i v USA, Japonsku, Hong Kongu, Macao, Číně, Taiwanu, Myanmaru, Filipín, atd. V současnosti jim služba na APTS umožňuje osobně sloužit po celém světě těm studentům, kteří úspěšně ukončili studium na APTS na Filipínách. Tham Wan na APTS jako ředitel školy vyučuje především Misiologii, Praktickou službu (Ministry), a teologické předměty. Současně jsou spolu s manželkou aktivně zapojeni v místním sboru a dále slouží v místních sborech ve městě Baguio City, kde se škola APTS nachází.

Moon Tee je v současnosti hlavním pastorem čínského sboru Baguio Assembly City Chuch v Baguio, který spolu s manželem založili, a v současnosti má přes 100 lidí.

Více info:

bottom of page