top of page

ČEMU VĚŘÍME 

 

  1. Bibli psalo mnoho lidí. Věříme, že skrze ně ji psal Bůh. To nás zavazuje řídit se podle ní. Bible se skládá ze Starého a Nového zákona. Starý zákon byl psán v době před Ježíšem a je třeba rozumět tomu, co Bůh považuje za závazné pro nás i dnes, a co ne. Bible sama na to odpovídá.

  2. Věříme v Boha Otce, jeho Syna Ježíše Krista a Ducha svatého. Věříme, že tento Bůh Otec, Syn a Duch svatý stvořil vše, co existuje.

  3. Věříme, že Ježíš Kristus je Bůh, narodil se nadpřirozeně z Marie, která byla pannou, žil bez hříchu, byl ukřižován a souzen Bohem za naše hříchy, vstal z mrtvých, je mu Bohem Otcem dána všechna moc na nebi i na zemi a znovu přijde z nebe na tuto Zemi s velikou mocí, aby tu vládl.

  4. Věříme, že ten, kdo poprosí Boha za odpuštění zlých věcí, které udělal, odvrátí se od svých špatností a řekne Ježíši Kristu, že ho přijímá jako Pána svého života, stane se Božím dítětem, Duch svatý vejde do jeho nitra a povede ho životem, až nakonec vejde do věčnosti s Bohem.

  5. Věříme, že takoví lidé tvoří dohromady Církev, mají se spolu shromažďovat a jsou jako tělo, které má jedinou hlavu - Ježíše Krista.

  6. Věříme, že ten, kdo učinil Ježíše Krista pánem svého života, se má nechat pokřtít biblickým křtem ponořením do vody, má se připojit k církvi, která učí to, co Bible, má usilovat o křest v Duchu svatém, který je popsán v Bibli v knize Skutky apoštolů a má se zúčastňovat obrazného připomínání Kristovy smrti na kříži (při němž si mezi sebou posíláme a jíme kousky chleba, jež symbolizuje Kristovo tělo, a kalich s vínem, který představuje jeho krev vylitou za nás na kříži) - tak si to přál sám Ježíš a je to popsáno v Bibli v Novém zákoně.

  7. Věříme, že Ježíš Kristus uzdravuje nemocné, a máme s tím osobní zkušenosti.

  8. Věříme, že ještě než přijde Ježíš Kristus podruhé na tuto Zem, vezme svou Církev k sobě do nebe. 

  9. Věříme, že duch člověka žije i po smrti a je při plném vědomí. Ti, kdo jsou Kristovi, jsou ve věčné radosti, blízko Boha. Ti, kdo nepřijali odpuštění a Kristovu vládu nad svým životem, jsou daleko od Boha a velmi trpí. Věříme, že budou vzkříšena i těla obou skupin, a to, co prožívají nyní, se ještě více prohloubí. A protože tomuto opravdu věříme, snažíme se co nejvíce lidem pomoci do blízkého vztahu s Bohem. I z tohoto důvodu píšeme tyto stránky.

bottom of page